SC AGROSEL SRL, titular al proiectului „Construire 2 hale industriale cu corp administrativ, amenajare accese auto, construire bazin colectare ape pluviale, construire rezervă apă și cameră gospodărire rezervă de apă, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, totem publicitar, post trafo, racorduri și branșamente la utilități”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind  emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Construire 2 hale industriale cu corp administrativ, amenajare accese auto, construire bazin colectare ape pluviale, construire rezervă apă și cameră gospodărire rezervă de apă, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, totem publicitar, post trafo, racorduri și branșamente la utilități propus a fi amplasat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 280, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri între orele 9-12 precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.