PREMIUL I. – Vacanță de vis în Dubai

PREMIUL II. -Relaxare și lux în Ibiza

PREMIUL III. – CityBreak de neuitat la Roma

Câștigătorii tragerii la sorți din cadrul campaniei promoționale AGROSEL „Cumperi și câștigi” sunt: 

1. RODBUN GRUP SRL – Bucuresti: premiu- > o vacanță în DUBAI pentru 2 persoane

2. ADAMACHE SRL – Tulcea: premiu- > o vacanță in IBIZA

3. BROKTIM SRL – Timis: premiu- > o excursie în ROMA

Regulamentul Oficial a campaniei promoționale AGROSEL „Cumperi și câștigi”

de | Ian 20, 2016 |

Regulamentul Oficial a campaniei promoționale AGROSEL „Cumperi și câștigi”

Art. 1.Organizatorul campaniei promoționale AGROSEL „Cumperi și câștigi” este compania S.C. AGROSEL S.R.L. cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 268, CIF: RO10534685, Înregistrata în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub. Nr. J12/764/1998, cont RO95 BACX 0000 0003 9781 2000 deschis la Banca UNICREDIT, capital social subscris și vărsat de 10.000 lei, reprezentată de Szell Levente cu funcția de Director General.

Art. 2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe site-ul www.agrosel.ro/cumperisicastigi , totodată el va fi disponibil la sediul Organizatorului menționat la Art.1..

Art. 2.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Art. 3. Durata și aria de desfășurare a Campaniei:

Perioada de desfășurare a prezentei CAMPANII va fi 1 decembrie 2015 – 30 aprilie 2016. Aria de desfășurare a CAMPANIEI este exclusiv România.

Art. 4. Drept de participare:

 1. La această CAMPANIE pot participa toți partenerii, persoane juridice, din România, care achiziționează produse din gama AGROSEL de la AGROSEL SRL.
 2. La această Campanie nu au drept de participare persoanele juridice care au ca și acționar una din următoarele:
 3. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
 4. membrii familiilor prepușilor menționați la punctul a. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);

Art. 5. Produsele participante

La această campanie participă toate produsele din gama AGROSEL, exceptând semințele de gazon și semințele de furaj.

Art. 6. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: „Cumperi și câștigi”.

Pentru a se califica la concursul AGROSEL „Cumperi și câștigi” partenerii trebuie să achiziționeze produse menționate la Art. 5. astfel încât să adune cât mai multe vouchere de participare.

Un voucher de participare se acordă în momentul în care se depășesc achizițiile (cifra de afaceri) din aceeași perioadă a anului precedent (1 decembrie 2014 – 30 aprilie 2015) cu o valoare de 3500 lei (fără TVA). Prin urmare numărul de vouchere (x) cu care va participa fiecare partener se va calcula după cum urmează

(Cifra de afaceri 2015/2016 – Cifra de afaceri 2014/2015) / 3500 = x

Menționăm că se vor lua în considerare numai numărul întreg al voucherelor în urma calculului.

Nu se califică partenerii care prezintă solduri restante la data de 10.05.2016.

Marfa achiziționată în perioada acestei promoții este fără drept de retur.

Art. 7. Premiile Campaniei și acordarea acestora

În cadrul Campaniei promoționale AGROSEL „Cumperi și căștigi” se vor acorda următoarele premii:

 1. Premiul I – o vacanță în DUBAI pentru 2 persoane în perioada 17-24.06.2016, cazare la RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH RESIDENCE 4*-7 nopți, pensiune completă, transfer aeroport-hotel-aeroport, asigurare medicală de călătorie, valoare totală pachet 10823,84 Lei

Detalii zbor:

 • Plecare din București
 • 1 W6 17JUN BUCURESTI DUBAI 1505 2055
 • 2 W6 24JUN DUBAI BUCURESTI 2130 0150
 • Wizzair – cursă directă
 • Biletul include bagajul de mână mic de maxim 10 kg. cu dimensiunile maxime de 42x32x25 cm./persoană și un bagaj de cală de maxim 23 de kg./persoană.
 1. Premiul II – o vacanță in IBIZA – SPANIA pentru 2 persoane în perioada 17-24.06.2016, cazare la HOTEL ALGARB 3* 7 nopți, all inclusive, transfer aeroport-hotel-aeroport în valoare totală de 7413,65 Lei

Detalii zbor:

 • Companie aeriana: Blue Air
 • Dus 17-06-2016 OTP / Bucharest Otopeni 08:00 IBZ / Ibiza 11:45 0B9249
 • Intors 24-06-2016 IBZ / Ibiza 12:30 OTP / Bucharest Otopeni 16:50 0B9250
 • Biletul include un bag de mână mic de maxim 10 kg/persoană și un bagaj de cală de maxim 32 kg/persoană
 1. Premiul III – o excursie în ROMA – ITALIA, pentru 2 persoane în perioada 02-05.06.2016, cazare la HOTEL VILLA TORLONIA 4*- 3 nopți, mic dejun inclus, transfer aeroport-hotel-aeroport, în valoare totală de 4707,02 Lei (sunt incluse si 2 bilete Rome Hop-On Hop-Off Sightseeing Tour care oferă acces nelimitat cu autobuzul pentru 24 de ore de la momentul primei utilizări)

Detalii zbor:

 • Plecare din București
 • 1 W6  17JUN   BUCURESTI   ROMA/CIAMPINO  0600  0705
 • 2 W6  20JUN   ROMA/CIAMPINO   BUCURESTI  2055  2355
 • Wizzair – cursă directă
 • Biletul include bagajul de mână mic de maxim 10 kg. cu dimensiunile maxime de 42x32x25 cm./persoană și un singur bagaj de cală de maxim 23 de kg. la ambele persoane.

Valoarea totală a premiilor este de 22944,51 Lei.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

Art.8. Desemnarea câștigătorilor

 1. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, la data de 17.05.2016, în prezența unui notar public.
 2. Toți participanții la campanie, care îndeplinesc condițiile de la art. 6, vor intra automat în tragerea la sorți pentru premiile puse in joc cu numărul de vouchere rezultate în urma calcului menționat.
 3. Un partener nu poate fi desemnat câștigător decât o singura dată.
 4. Se vor extrage 2 câștigători de rezervă pentru fiecare câștigător pentru cazul în care câștigătorii desemnați prin tragerile la sorți nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi că nu au îndeplinit condițiile de participare la această campanie, stipulate în prezentul regulament.
 5. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic în termen de 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți prin care aceștia au fost desemnați câștigători.
 6. În cazul în care premiul nu este revendicat/acceptat de către câștigători în 2 zile de la data anunțării lui, prin trimiterea acceptului în formă scrisă și a copiei CI a persoanelor care vor beneficia de premiu, acesta va reveni rezervei, cu respectarea termenelor și condițiilor mai sus menționate.

Art. 9. În ceea ce privește PREMIILE:

 • organizatorul este responsabil pentru rezervarea transportului (din Aeroportul din București – Otopeni), a locației în care se va face cazarea și asigurarea meselor in cadrul complexului conform programului restaurantului
 • Biletele de călătorii sunt pentru 2 persoane în cazul fiecărei destinații.
 • Nu pot fi schimbate datele de cazare și/sau locația.
 • Câștigătorul este singurul responsabil pentru consumația din mini bar / barul/ restaurantul locației toate aceste cheltuieli vor fi achitate de către câștigător, exceptând mesele asigurate de Organizator.

Art. 10. În cadrul acestei campanii promoționale, nu se permite acordarea în bani a premiilor. În cazul în care câștigătorul nu dorește premiul câștigat, nu se permite acordarea in bani a echivalentului acestuia. Premiul este transmisibil, atâta timp cât se menționează în scris acest lucru în momentul acceptării acestuia, oferind detaliile referitoare la persoanele cărora li se transmite (accept scris al acestora + copie CI).

Art. 11. Câștigătorul, prin acceptarea premiului, iar însoțitorul său în vacanță, prin participarea la acest eveniment, sunt de acord să trimită Organizatorului poze din sejur pentru a fi folosite în scopuri comerciale. Câștigătorul sau invitatul său nu vor putea pretinde nicio remunerație pentru folosirea portretelor lor în condițiile prezentului regulament.

Art. 12. Litigii

In cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 13. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 14. Protecția datelor personale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul poate face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate in cadrul acestei campanii. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta campanie si să le utilizeze conform prezentului regulament Oficial si legislației în vigoare.

Art. 15. Diverse

Prin înscrierea la Campania „Cumperi și câștigi” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, numele și adresa câștigătorului/ câștigătorilor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri, decizia Organizatorului este definitivă.

In cazul în care un câștigător este o persoană pusă sub interdicție ori cu capacitate restrânsă de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia câștigului numai însoțit de reprezentantul legal, iar acesta din urmă va semna o declarație prin care Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere decurgând din acordarea câștigului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau alte pretenții de orice natură legate de prezentul concurs.